Ga naar de hoofdinhoud

Voor wie?

 • Je beoefent een vrij beroep, bent zelfstandige of bent ondernemer met een KMO (volgens de Europese KMO-definitie).
 • De onderneming heeft een erkende rechtsvorm en hoofdactiviteit.
 • De vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in het bedrijf' aan de slag.
 • De onderneming is actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.

Welke opleidingen?

 • Thomas More is een geregistreerd dienstverlener bij VLAIO. Op het VLAIO-portaal vind je bij het profiel van onze instelling de thema's waarrond we opleidingen en adviezen aanbieden.
 • Alle bachelor- en graduaatsopleidingen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. 
 • Voor postgraduaten, vormingen en adviezen kent VLAIO erkenningen toe. Bij erkende opleidingen staat op de webpagina de tag KMO-portefeuille met vermelding van het thema waaronder de opleiding valt.

Welke steun?

 • De Vlaamse overheid subsidieert een deel van van de factuurkosten voor opleidingen, met een maximum van € 7.500 per onderneming per jaar.
 • Kleine ondernemingen genieten 30% steun en middelgrote ondernemingen 20% steun.
 • Het minimale bedrag is € 100 per aanvraag. Je kan meerdere aanvragen per jaar indienen.

Hoe aanvragen?

 • Schrijf je in bij Thomas More. Meld bij inschrijving dat de factuur aan je bedrijf mag gericht worden. Vul het fomulier Info derde betalers in met de facturatiegegevens van je bedrijf en laad het op bij de documenten. Download je inschrijvingsbewijs via KU Loket.
 • Doe ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding een subsidieaanvraag via het e-loket ondernemers op website van de het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Vink daarbij een van de thema's aan waarrond Thomas More een aanbod doet. De erkenningsnummers van Thomas More zijn:
  • Thomas More Kempen: DV.O102068 voor opleidingen en DV.A217669 voor advies
  • Thomas More Mechelen-Antwerpen:  DV.O103535 voor opleidingen en DV.A217677 voor advies
 • Stort je eigen bijdrage op de KMO-portefeuille rekening van financiële partner Sodexo. Doe dat ten laatste na 30 dagen na bevestiging van je aanvraag.

 • VLAIO stort de subsidie eveneens op deze rekening.

 • Je bedrijf ontvangt de factuur voor de opleiding. De betaling verloopt online via de KMO-portefeuille. Vermeld daarbij zeker het factuurnummer en de gestructureerde mededeling. Je hoeft dus niet eerst aan Thomas More te betalen.

Meer informatie?