Ga naar de hoofdinhoud

Voor wie?

 • Je bent voor minstens 50% tewerkgesteld als werknemer in de privĂ©sector.
 • Je werkgever is gevestigd in het Vlaams Gewest.
   

Welke steun?

 • Voor elk studiepunt dat je opneemt krijg je als bachelorstudent 4 uur opleidingsverlof. Graduaatsstudenten hebben recht op 6 uur per studiepunt. Volg je een vorming die niet in studiepunten wordt uitgedrukt, dan telt het aantal contacturen.
 • Het verlof geldt voor maximum 125 uur per academiejaar bij een voltijdse betrekking. Werk je deeltijds (minstens 50%), dan wordt dit maximum herleid in verhouding tot je tewerkstellingspercentage. Volg je de opleiding op initiatief van je werkgever, dan kan het aantal uren oplopen tot 250 uur.
 • Je kan het aantal uren waarop je recht hebt berekenen met de simulator van de Vlaamse overheid
 • Voor hogeschoolstudenten vraagt de overheid geen registratie van aanwezigheden, maar er is wel de voorwaarde dat je deelneemt aan de evaluaties. Dat geldt voor examens maar bv. ook voor een bachelorproef.

Welke opleidingen?

 • Opleidingen met minimaal 3 studiepunten of minstens 32 contacturen per academiejaar.
 • Alle graduaats- en bacheloropleidingen van Thomas More zijn erkend.
 • Verschillende postgraduaten en vormingen hebben een erkenning. 
 • Erkende opleidingen van Thomas More hebben het label VOV (Vlaams opleidingsverlof) op de website van de hogeschool.
 • Een overzicht van alle erkende opleidingen in Vlaanderen vind je in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

Hoe aanvragen?

 • Schrijf je in bij Thomas More.
 • Bezorg je werkgever voor 31 oktober een aantal gegevens over je inschrijving (of binnen de 15 dagen na je inschrijving als je pas na 31 oktober inschrijft).
 • Download na goedkeuring van je ISP via KU Loket een inschrijvingsattest Vlaams Opleidingsverlof. Bezorg ook dit attest zo snel mogelijk aan je werkgever.
 • Bereken samen met je werkgever het aantal uren Vlaams opleidingsverlof en plan dit in. Doe de aanvraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding en maximaal 2 dagen na het einde van de opleiding.

Meer informatie?