Ga naar de hoofdinhoud

Voor wie?

 • Je werkt in de Vlaamse openbare sector.
 • Met de simulator Vlaams zorgkrediet weet je of je in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering je daarbij zou ontvangen. 
   

Welke opleidingen?

 • Alle opleidingen van Thomas More zijn erkend door de Vlaamse overheid.
 • Je opleiding komt in aanmerking op deze voorwaarden: ze bevat minstens 27 studiepunten per jaar of loopt in een ononderbroken periode van 3 maanden.
   

Welke steun?

 • Zowel voltijds als deeltijds (1/2 of 1/5) zorgkrediet is mogelijk. De duur is beperkt tot maximaal 36 maanden.
 • De hoogte van de uitkering die je krijgt, hangt af van:
  • je normale, contractuele arbeidsregime (voltijds of deeltijds),
  • het percentage waarmee je je loopbaan onderbreekt,
  • of je alleenwonend of samenwonend bent en
  • je leeftijd.
    

Hoe aanmelden?

 • Schrijf in bij Thomas More. Download je inschrijvingsbewijs van KU Loket.
 • Vraag het zorgkrediet online aan via het WSE-loket van de Vlaamse overheid:
  • Je werkgever start via het WSE-loket de aanvraag en geeft toestemming voor het zorgkrediet
  • Jij vervolledigt de aanvraag en laadt je inschrijvingsattest op. 
 • Doe de aanvraag ten vroegste zes maanden voor de aanvang van het zorgkrediet en ten laatste twee maanden erna. Hernieuw de aanvraag per drie maanden.
 • Bezorg de dienst een attest van regelmatige aanwezigheid (binnen 20 kalenderdagen na elke goedgekeurde periode van drie maanden). 
   

Meer informatie?